skip to Main Content

En partner att lita på

F O Peterson är inte vilket byggbolag som helst. Vi har en tydlig karaktär, ett eget sätt att agera som bygger på hörnstenarna pålitlighet, långsiktighet och goda relationer. Vi vet att kunderna uppskattar dessa egenskaper och upplever oss som en trygg och pålitlig partner. Därför kan vi sammanfatta vårt löfte i meningen ”I goda händer sedan 1870″.

Kvalitetsarbete

Vår syn på kvalitet genomsyrar hela vår koncern. I grunden handlar det om metodiskt arbete, yrkesskicklighet och att ha ordning på sin affär, något vi jobbar aktivt med via vårt ledningssystem. Men lika viktig är vår syn på samarbete och öppenhet mellan alla intressenter. Det är först när alla drar åt samma håll som sann kvalitet kan uppnås. Självklart är vi också ISO-certifierade för såväl kvalitet, miljö som arbetsmiljö.

Företagspolicy

Vår långa historia i byggbranschen har fört med sig en yrkesstolthet och en kvalitets­känsla bland våra medarbetare. Det skall vi bygga vidare på för att även i framtiden kunna möta kundernas krav på hållbara produkter och goda arbetssätt.

Detta kräver av oss att:

 • Vi skall vara väl förtrogna med hela byggprocessen,
  från idé till förvaltning och brukande.
 • Vi skall med vårt uppträdande och sätt att utföra uppgifter,
  skapa förtroende och tillfredsställelse hos alla våra kunder.
 • Då medarbetarnas engagemang är förutsättningen för framgång,
  skall vi med omtanke skapa trivsel, ha god arbetsmiljö
  och ge kontinuerlig utbildning.
 • Alla som arbetar hos eller för oss skall känna både rättighet och skyldighet
  att påvisa fel och felkällor, så att dessa kan åtgärdas.
 • Varje led i processen skall se efterföljande led som sin kund.
 • Vi skall genom samarbete på alla nivåer i koncernen, säkerställa att vi
  tar tillvara och utvecklar den kompetens som finns i organisationen.
 • Vi skall ha en lönsamhet som gör det möjligt för oss att fortsätta vara
  en trygg arbetsgivare och en självklar partner för våra kunder.

Socialt arbete

I Göteborg lever allt för många barnfamiljer i fattigdom. Det vill vi vara med och ändra på. Därför stöttar vi Göteborgs Stadsmissions arbete med akuta och långsiktiga insatser, så att fler familjer ska få en bättre levnadsstandard. 

På det här sättet tar vi ett samhällsansvar och är med och skapar en möjlighet till förändring. Om du vill veta mer, gå in på www.stadsmissionen.org 

Anmäl missförhållande

F O Peterson ska vara ett företag att lita på.
Därför vill vi att alla som verkar på våra arbetsplatser hjälper till att rapportera missförhållanden och oegentligheter. Det bästa är att kontakta platsledningen direkt. Om det känns obekvämt kan du alltid använda vår visselblåsartjänst, där du också kan välja att vara helt anonym.

Klicka här för att komma till formuläret

Hållbarhetsrapport

Ta del av vår hållbarhetsrapport

Hållbarhetsrapport 2023 (PDF öppnas separat)