skip to Main Content

Förvaltning med hyresgästerna i fokus

F O Peterson erbjuder lokaler och lägenheter i attraktiva lägen. Vi tror på ett långsiktigt ägande och långvariga kundrelationer. Därför strävar vi efter en fastighetsförvaltning som gör att hyresgästerna trivs och vill stanna kvar. Vägen till framgång är hög tillgänglighet, personligt bemötande, långsiktiga underhållsplaner och lokalt fokus.

Här har vi våra fastigheter

Idag förfogar F O Peterson över:

  • 31.000 kvm lokalyta i Nordstan i form av hotell, restaurang, butik och kontor
  • 89 hyreslägenheter i Lundbypark (varav 21 trygghetsbostäder), samt en livsmedelsbutik om ca 1.000 kvm
  • 28 hyreslägenheter i Lunden
  • 52 hyreslägenheter av radhuskaraktär i Ruddalen
  • en verkstads- och kontorsfastighet om ca 4.000 kvm i Högsbo
  • en fastighet med kontorslokal och bostad om 800 kvm vid Sankt Sigfrids plan

En nära serviceorganisation

Du som hyr av F O Peterson kan räkna med personligt bemötande och hög tillgänglighet. När du kontaktar oss så kommer du inte till något externt företag. Vi har alla kompetenser som behövs för att sköta driften själva. (Merparten av fastigheterna har vi dessutom byggt!) Vårt mål är att vara en nära serviceorganisation som finns när kunderna behöver oss. Med jämna mellanrum får vi intyg på att det fungerar. När vi mätte kundnöjdheten hösten 2022 nådde vi toppnoteringen 4,56 på en femgradig skala.

4,56 / 5

NKI 2022

Kontaktpersoner

Ulf Jägheden

Fastighetschef

Tel: 031-724 80 45

Patricia Berg

Biträdande förvaltare
patricia.berg@fop.se
Tel: 031-724 80 39

Johan Boqvist