skip to Main Content

Förvaltning med hyresgästerna i fokus

F O Peterson erbjuder lokaler och lägenheter i attraktiva lägen. Vi tror på ett långsiktigt ägande och långvariga kundrelationer. Därför strävar vi efter en fastighetsförvaltning som gör att hyresgästerna trivs och vill stanna kvar. Vägen till framgång är hög tillgänglighet, personligt bemötande, långsiktiga underhållsplaner och lokalt fokus.

Här har vi våra lokaler

Idag förfogar F O Peterson över: 31 000 kvm lokalyta i Nordstan i form av hotell, restaurang, butik och kontor, 28 hyreslägenheter i Lunden, 52 hyresrätter av radhuskaraktär i Ruddalen, en verkstads- och kontorsfastighet om ca 4 000 kvm i Högsbo samt en fastighet med bankverksamhet och bostad om 800 kvm i Bö.

En nära serviceorganisation

Du som hyr av F O Peterson kan räkna med personligt bemötande och hög tillgänglighet. När du kontaktar oss så kommer du inte till något externt företag. Vi har alla kompetenser som behövs för att sköta driften själva. (Merparten av fastigheterna har vi dessutom byggt!) Vårt mål är att vara en nära serviceorganisation som finns när kunderna behöver oss. Med jämna mellanrum får vi intyg på att det fungerar. När vi senast mätte kundnöjdheten 2019, nådde vi toppnoteringen 4,35 på en femgradig skala.

4,35 / 5

NKI 2019

Kontaktpersoner

Ulf Jägheden

Fastighetschef

Tel: 031-724 80 45

Johan Boqvist

Sanna Persson

Kundansvarig Bostad
sanna.persson@fop.se
Tel: 031-724 80 25

Annika Ober

Administration

Tel: 031-724 80 39