skip to Main Content

Vi kan grund­förstärkningar

Vi är specialiserade på grundförstärkningar av innerstadsbebyggelse och vet hur man hanterar sättningar. Ofta anlitas vi som underentreprenör åt byggföretag som utför renoveringar i äldre byggnader, men vi tar även uppdrag som general- eller totalentreprenör.

Micropålning, betonggjutning och foglagning

Micropålar är vår specialitet. Vi erbjuder en modern och skonsam metod för grundförstärkning i trånga källarutrymmen. Först schaktar vi med gräv-/rivningsrobotar. Grundläggningen görs med gejderstyrda pålningsmaskiner för optimal precision. Maskinerna är utformade för arbeten i trånga utrymmen. Själva pålningen utförs med slanka stålrörspålar som slås under bärande delar av byggnaden och gjuts fast. Metoden är nästan vibrationsfri, vilket gör att arbetet inte påverkar boende eller annan verksamhet i fastigheten. Betonggjutningar är ofta en viktig del av våra projekt.

Vi arbetar även med andra typer av förstärkningar. Med tiden har vi också blivit något av specialister på murverk med foglagning, där vi säkerställer att funktion och estetik bibehålls.

Exempel på uppdrag

Grundförstärkning, Norra Hamngatan 10

Vi har påbörjat ett spännande grundförstärkningsuppdrag i en lokal på Norra Hamngatan 10. Efter att golvet är upprivet har vi startat med pålning, ett arbete som är utmanande i denna typ av lokal med begränsningar i utrymmet.

Återuppbyggd mur, Älvsborgs fästning 

En raserad mur är svårare att reparera än en som demonteras under kontrollerade former. Det kräver både hantverksskicklighet och känsla för att sätta rätt stenar i rätt ordning. Vi jobbar tidstypiskt med hydruliskt kalkbruk, men säkrar också för framtiden genom att sätta konstgjorda bindarstenar i form av rostfria stag in i väggen.

Grundförstärkning, Dicksonska palatset

“Vagnsskjulet” är en del av Dicksonska palatset. Förutom att grundförstärka skulle vi lyfta bakkanten av skjulet ca 140 mm till plant läge. Lyftet gjordes i två steg, där vi gjorde en “mellan-pålning” med okbalk.

Grundförstärkning kvarteret Högvakten, Higab

Anrika kvarteret Högvakten på Gustav Adolfs torg hade rejäla sättningar som behövde åtgärdas i samband med en renovering. Kombinationen känslig kulturfastighet och trånga utrymmen gjorde att vi var som klippta och skurna för uppdraget. Förutom pålning ingick även jobbet att gjuta nya betongplattor på grunden. Higab var uppdragsgivare.

Omfogning Carolus Rex, Statens fastighetsverk

Omfogning/restaurering av murverk är en av våra specialiteter. Carolus Rex vid Kungshöjd/Esperantoplatsen är en del av Göteborgs gamla stadsmur. Vi har bilat ner och fogat om hela muren. Vi schaktade också bort jorden uppe på murkrönet och lade tätduk på insidan, innan vi återställde med ny gräsmatta.

Grundförstärkning, Swemaint

Swemaint i Partille behövde ha en extra stabil grund för att hjulsvarven skulle kunna stå helt stilla under drift. Vi fick uppdraget och löste uppgiften med hjälp av vingpålar/­kohesionspålar, som användes för att nå ner till den djupt liggande berggrunden.

Källarvägg, Gullbergsvass

Industrilokalen vid Gullbergsvassgatan, där bland annat Gokartcentralen ligger, är Göteborgs största – i alla fall om man räknar i markyta. Nyligen blev den lite mindre då en del av lokalen revs för att ge plats åt en ny väg. Vi fick i uppdrag att bygga upp en ny källarvägg på hela 92 meter! Väggen är armerad och gjuten i självkompakterande betong (SKB), en betongtyp som är skonsammare mot våra medarbetare eftersom den minskar belastnings- och vibrationsskador.

Kontakt

Fredrik Palm

Martin Liptak

Peter Carlsen