skip to Main Content

Renovering och ombyggnad med känsla för kvalitet

Vi tar oss an projekt av alla typer och storlekar. Eftersom vi har många kompetenser i huset kan vi avlasta dig hela vägen från vision till verklighet. Tala bara om vad du vill ha, så tar vi fram ritningar, handlingar, instruktioner m m, och driver projektet i mål. Utmaningar är inget problem. Vi utför till exempel många byggnadstekniskt komplicerade uppdrag i stadens olika kulturfastigheter.

Exempel på uppdrag

Ombyggnad, Odd Fellow-huset

Under 2019 genomförde vi ett stort renoverings- och ombyggnadsarbete med bland annat restaurang, fläktrum och nytt kök. Stor hänsyn fick tas då verksamheten i byggnaden pågick under hela entreprenaden.

arken-spa-screen

Se filmen om projektet

Utbyggnad, Arken Spa

Här har vi nyligen gjort en utbyggnad med bland annat pool och altandäck. Projektet gjordes som ett förtroendeuppdrag mot budgetpris. Arken Spa är ett bra exempel på vår förmåga att arbeta snyggt och smidigt i en pågående verksamhet.

Omläggning golv, Nordstadstorget

Vi lägger om golvet i hela Nordstan. Projektet görs etappvis och är ytterligare ett bra exempel på vår förmåga att arbeta medan verksamhet pågår.

Kontakt

Hör gärna av dig om du vill ha hjälp med ett renoverings- eller ombyggnadsprojekt.

Gert-Ove Germundson

Mats Engvall