skip to Main Content

Tjänster med bredd och spets

När det gäller byggtjänster erbjuder vi både bredd och spets. Vi är exempelvis specialister på att renovera komplexa kulturbyggnader. Men oavsett om vi tar helhetsansvar eller går in och tar ansvar för ett delprojekt, så kan du räkna med hög kvalitet och rak kommunikation.

Nybyggnad

Vi bygger nytt, både på entreprenad och i egen regi. Professionella metoder, tidsplaner och kostnadskalkyler som håller och duktiga hantverkare är givna ingredienser.

Renoveringar och ombyggnad

Behöver du hjälp med små eller stora entreprenader? F O Peterson löser uppgiften. Vi klarar även mer avancerade uppdrag i exempelvis känsliga kulturfastigheter.

Byggservice

Ofta är det i de små, snabba insatserna som kvalitetsnivån verkligen blir tydlig. F O Peterson tål att granskas. Vår byggservice-avdelning levererar varje gång.

Snickeri

Äkta hantverksskicklighet börjar bli en bristvara. Det finns bara ett par riktigt kvalitativa snickerier i hela landet. Därför anlitas våra snickare av både konkurrenter och kompanjoner.

Grund­förstärkningar

Vi är specialiserade på grundförstärkningar och vet hur man tar sig an besvärliga utrymme, känsliga miljöer och kulturmärkta byggnader. Inget uppdrag är för svårt.

Arkitektkontor

Det är inte alla byggbolag som har ett eget arkitektkontor. Vi har ett komplett team inom arkitektur och konstruktion med lång erfarenhet inom ombyggnader, tillbyggnader och nybyggnation.

Fastighetsförvaltning

F O Peterson förvaltar både affärslokaler, kontor och hyreslägenheter. Liksom alltid strävar vi efter hög kvalitet i service och underhåll och goda relationer med våra kunder.