skip to Main Content

Arkitektkontor med bred erfarenhet

F O Arkitektkontor är ett komplett team inom arkitektur och konstruktion. Tillsammans har vi genomfört en lång rad projekt inom ombyggnader, tillbyggnader och nybyggnation, vilket ger oss stor kompetens inom dessa områden. Ungefär hälften av våra projekt är interna. Den andra hälften är uppdrag för externa beställare. Välkommen att höra av dig med din förfrågan.

Vi har rejäl bredd på våra projekt och jobbar bland annat med kulturbyggnader, bostäder, sjukhus och industrilokaler

Exempel på uppdrag

Brf Träkronan, bostadsrätter i egen regi

Brf Träkronan i Kålltorp är något så ovanligt som ett sjuvånings bostadshus helt i trä. Att bygga i trä ger stora miljöfördelar, men innebär också särskilda brandskyddskrav att ta hänsyn till. Vår lösning innehåller bland annat genomgående lägenheter, från fasad till fasad, med vackert ljusflöde och dubbla balkonger. En genomgående vägg exponerar träet och ger karaktär åt lägenheterna.

Generalkonsult, Fastighetskontoret

Den vackra disponentvillan på Ramberget byggdes 1912. Efter sin storhetstid har den levt ett tufft liv och blivit hårt nedgången. Vi fick vi uppdraget att vara generalkonsult, arkitekt och konstruktör samt att leda och samordna renoveringen. Arbetet var omfattande och eftersom det är en kulturhistoriskt intressant byggnad fanns många antikvariska hänsyn. Nu hyser den färdigrenoverade villan fyra stora lägenheter och en lokal.

Ombyggnad av kontorsbyggnad, LÅE-fastighetsutveckling

Klimatföretaget Frico i Partille behövde hjälp med en ombyggnad av sitt kombinerade kontor och showroom. Vi inledde med möten där hela företaget bidrog med tankar och idéer. Tillsammans hittade vi formen för projektet, tillskapade ett antal kontorsrum, klarade tillgängligheten med en ny hiss och gjorde samtidigt upprustning av ytskikt. Utöver arkitektuppdraget hade vi även konstruktionsuppdraget.

Kontakt

Sabina Johnsen