skip to Main Content

Vanliga frågor och svar

Här finns svar på vanliga frågor i avseende boende i våra lägenheter. Hittar ni inte svar på er fråga är ni välkomna att kontakta vår kundservice.

Bopärm

För detaljerade skötselråd och regler för kring din lägenhet – läs bopärmen som finns både digital och som fysiskt exemplar i din lägenhet.

Vår uthyrningspolicy

Syftet med koncernens uthyrningspolicy är att ge en tydlig bild av bolagets övergripande principer för uthyrning av lägenheter till både interna och externa målgrupper, samt för byte och andrahands uthyrning. Läs den här.

När skall hyran betalas?

Hyran skall vara betald månadsvis i förskott senast sista vardagen i varje månad.

Måste jag ha en försäkring av lägenheten?

Ja, ni måste minst ha en hemförsäkring med de förutsättningar som speglar ert boende. Försäkringen ska gälla fr o m inflyttningsdagen t o m utflyttningsdagen.

Får jag utföra byggnadsarbeten i lägenheten?

Det är tillåtet att måla och tapetsera om väggar och tak i lägenheten. Arbetet måste vara fackmannamässigt utförd och vara i neutrala färger och mönster. Vid avflyttningsbesiktning kan vi kräva att arbetet görs om eller ändras om det är bristfälligt utfört eller ej har neutrala färger och mönster. Inga andra arbeten eller förändringar får utföras i lägenheten. Vi vill att ni kontaktar vår drifttekniker innan ni startar något arbete.

Vad skall jag göra om jag tappar en nyckel?

Meddela våra drifttekniker snarast möjligt.

Vad skall jag göra om jag behöver fler nycklar?

Fråga vår drifttekniker så kan ni få möjlighet att köpa fler nycklar till självkostnadspris.

Skada i lägenheten?

Blir något skadat i lägenheten är vi tacksamma att ni snarast meddelar vår drifttekniker.

Får jag hyra ut lägenheten i andra hand?

Ja, om man har beaktansvärda skäl. Vi följer branschorganisationen Fastighetsägarnas rekommendationer. Observera att ni måsta skriftligen ansöka hos oss. Ladda ned ansökningsblankett här. Var ute i god tid. Räkna med en handläggningstid på ca 4-6 veckor.

Får jag ha inneboende?

Ja, det är tillåtet att ha inneboende men vi önskar att bli informerade. Detta för att vi ska veta vilka som vistas i fastigheten vid t.ex kontakt med vår kundservice. Även för kringboende ska det kännas tryggt att veta vilka som kommer och går i fastigheten.

Får min inneboende förekomma i brottsregistret?

Vi utför regelbundna kontroller av vilka som är folkbokförda i våra fastigheter. Endast i undantagsfall erbjuder vi personer med kriminell belastning i brottsregister ett hyreskontrakt. Av samma anledning så godkänner vi inte att våra hyresgäster har inneboende som har grov kriminell bakgrund.

Får jag byta min lägenhet till en annan lägenhet?

Ja, om man har beaktansvärda skäl. Sådana skäl är exempelvis:

  • ändrade familjeförhållanden pga dödsfall, separation eller tillökning till familjen.
  • väsentligt förändrade ekonomiska förhållanden som leder till önskemål om lägre hyra.
  • ändrade förhållanden på grund av studier eller arbete på annan ort.

Vi följer branschorganisationen Fastighetsägarnas riktlinjer och rekommendationer. Vi tar endast emot ansökningar om lägenhetsbyte skriftligen. Printa och fyll i denna ansökningsblankett och posta till Att: Malin Strande, FO Peterson, Götgatan 10, 41105, Göteborg.

Var ute i god tid. En ansökan bör skickas in minst 3 månader innan önskad flytt. I undantagsfall kan vi godkänna byte tidigare. Räkna med en handläggningstid på ca 4-6 veckor. Observera att vi inte kan påverka handläggningstiden hos bytespartens hyresvärd som kan sträcka sig upp till 8 veckor.

Kan jag överlåta min lägenhet?

Nej, vi accepterar ej någon överlåtelse av lägenheter.

Kan jag hyra ut min lägenhet via Airbnb eller liknande organisation?

Nej, vi accepterar ej någon uthyrning via Airbnb eller liknade organisation. Detta gäller även uthyrning av enstaka rum under kortare perioder då det är viktigt för oss att andra hyresgäster inte störs och blir otrygga när främmande människor vistas i fastigheten.

Hur gör jag för att säga upp min lägenhet?

Gör så här:

  1. Maila kundservice.bostader@fop.se och meddela oss att du vill säga upp din lägenhet. Uppge adress, lägenhetsnummer och önskat utflyttningsdatum. Uppsägningstiden är alltid 3 månader, räknat i hela månader.
  2. Efter att vi mottagit ditt mail så skickar vi ut ditt hyresavtal för uppsägning via Mobilt BankID. Först när vi mottagit din underskrift så räknas uppsägningen som giltig.
  3. Har du inte tillgång till Mobilt BankID? Då går det också bra att skicka in en skriftlig uppsägning med underskrift av samtliga hyresgäster som skrivit under hyresavtalet. Du kan också säga upp ditt hyresavtal genom att skriva under uppsägningsfältet sist i ditt hyresavtal, och skicka in det till oss med vanlig post. Väljer du att skicka in din uppsägning med vanlig post så är det viktigt att du kontaktar oss (via mail eller telefon) och meddelar att uppsägningen är på väg.

Hur lång uppsägningstid har jag?

Ni har 3 månaders uppsägningstid räknat från närmsta kommande månadsskifte.

Besiktigas alltid en lägenhet vid en omflyttning?

Vi besiktigar alltid alla lägenheter vid omflyttningar. Vi ser helst att både av- och inflyttande hyresgäster är närvarande vid besiktningen. Vår drifttekniker kallar till besiktningen och skriver alltid ett protokoll från besiktningen.

Får man röka i lägenheten eller på balkongen?

Nej, vi har rökförbud i alla våra lägenheter samt på balkonger/uteplatser, loftgångar, entréer och i direkt anslutning till lägenheterna. Detta för att kunna säkerställa en god boendemiljö för alla våra boende och kommande hyresgäster.