skip to Main Content

Vanliga frågor och svar

När ska hyran vara betald? Får jag ha inneboende? Hur lång uppsägningstid har jag? Nedan hittar du svar på de vanligaste frågorna. Hittade du inte svar på din fråga – kontakta vår kundservice.

Bopärm

Vilka skötselråd och regler gäller för din lägenhet?  Din bopärm innehåller alla svar. Läs den digitalt i hyresgästportalen Real. Den finns även i fysiskt format i  din lägenhet.

Vår uthyrningspolicy

F O Petersons policy för uthyrning, lägenhetsbyte och andrahandsuthyrning. Läs den här.

När skall hyran betalas?

Hyran skall vara betald senast sista vardagen i varje månad. Du betalar hyran månadsvis i förskott. Exempel: I slutet på december ska du betala för januari månads hyra. Senast den sista vardagen i månaden ska din hyresinbetalning ha inkommit till oss.

När och hur får jag min första hyresavi?

Är du ny hyresgäst som ännu inte flyttat in i vår fastighet? Då får du din avi skickad per post till din gamla adress samt via mail.

Möjlighet att betala hyran via e-faktura är på gång. Vi meddelar alla boende så snart funktionen startat.

Ny hyresgäst får sin första avi ett par dagar efter att hyresavtalet har signerats. Efterföljande hyresavier skickas ut runt den 15:e, en gång per kvartal, det vill säga tre månader åt gången. Som hyresgäst behöver du dock bara betala en månad i taget.

Var ser jag mina hyresavier och om ni tagit emot min inbetalning?

I hyresgästportalen Real kan du överblicka dina hyresavier och se om de har betalats. Det kan dock ta ett par dagar för våra system att uppdateras. Har du nyligen betalat din hyra, vänta någon dag med att kolla i Real.

Får jag hyra ut lägenheten i andra hand?

Ja, om man har beaktansvärda skäl. Vi följer branschorganisationen Fastighetsägarnas rekommendationer. Observera att ni måsta skriftligen ansöka hos oss. Ladda ned ansökningsblankett här. Var ute i god tid. Räkna med en handläggningstid på ca 4-6 veckor.

Vad skall jag göra om jag tappar en nyckel?

Meddela våra drifttekniker snarast möjligt.

Vad skall jag göra om jag behöver fler nycklar?

Fråga vår drifttekniker så kan ni få möjlighet att köpa fler nycklar till självkostnadspris.

Hur gör jag för att säga upp min lägenhet?

Gör så här:

  1. Maila kundservice.bostader@fop.se och meddela oss att du vill säga upp din lägenhet. Uppge adress, lägenhetsnummer och önskat utflyttningsdatum. Uppsägningstiden är alltid 3 månader, räknat i hela kalendermånader.
  2. Efter att vi mottagit ditt mail så skickar vi ut ditt hyresavtal för uppsägning via Mobilt BankID. Först när vi mottagit din underskrift så räknas uppsägningen som giltig.
  3. Har du inte tillgång till Mobilt BankID? Då går det också bra att skicka in en skriftlig uppsägning med underskrift av samtliga hyresgäster som skrivit under hyresavtalet. Du kan också säga upp ditt hyresavtal genom att skriva under uppsägningsfältet sist i ditt hyresavtal, och skicka in det till oss med vanlig post. Väljer du att skicka in din uppsägning med vanlig post så är det viktigt att du kontaktar oss (via mail eller telefon) och meddelar att uppsägningen är på väg.

Hur lång uppsägningstid har jag?

Ni har 3 månaders uppsägningstid räknat från närmsta kommande månadsskifte.

Måste jag ha en försäkring av lägenheten?

Ja, ni måste minst ha en hemförsäkring med de förutsättningar som speglar ert boende. Försäkringen ska gälla fr o m inflyttningsdagen t o m utflyttningsdagen.

Får jag utföra byggnadsarbeten i lägenheten?

Det är tillåtet att måla och tapetsera om väggar och tak i lägenheten. Arbetet måste vara fackmannamässigt utförd och vara i neutrala färger och mönster. Vid avflyttningsbesiktning kan vi kräva att arbetet görs om eller ändras om det är bristfälligt utfört eller ej har neutrala färger och mönster. Inga andra arbeten eller förändringar får utföras i lägenheten. Vi vill att ni kontaktar vår drifttekniker innan ni startar något arbete.

Får jag ha inneboende?

Ja, det är tillåtet att ha inneboende men vi önskar att bli informerade. Detta för att vi ska veta vilka som vistas i fastigheten vid t.ex kontakt med vår kundservice. Även för kringboende ska det kännas tryggt att veta vilka som kommer och går i fastigheten.

Får min inneboende förekomma i brottsregistret?

Vi utför regelbundna kontroller av vilka som är folkbokförda i våra fastigheter. Endast i undantagsfall erbjuder vi personer med kriminell belastning i brottsregister ett hyreskontrakt. Av samma anledning så godkänner vi inte att våra hyresgäster har inneboende som har grov kriminell bakgrund.

Får jag byta min lägenhet till en annan lägenhet?

Ja, om man har beaktansvärda skäl. Sådana skäl är exempelvis:

  • ändrade familjeförhållanden pga dödsfall, separation eller tillökning till familjen.
  • väsentligt förändrade ekonomiska förhållanden som leder till önskemål om lägre hyra.
  • ändrade förhållanden på grund av studier eller arbete på annan ort.

Vi följer branschorganisationen Fastighetsägarnas riktlinjer och rekommendationer. Vi tar endast emot ansökningar om lägenhetsbyte skriftligen. Printa och fyll i denna ansökningsblankett och posta till Att: Malin Strande, F O Peterson, Götgatan 10, 41105, Göteborg.

Var ute i god tid. En ansökan bör skickas in minst 3 månader innan önskad flytt. I undantagsfall kan vi godkänna byte tidigare. Räkna med en handläggningstid på ca 4-6 veckor. Observera att vi inte kan påverka handläggningstiden hos bytespartens hyresvärd som kan sträcka sig upp till 8 veckor.

Kan jag överlåta min lägenhet?

Nej, vi accepterar ej någon överlåtelse av lägenheter.

Kan jag hyra ut min lägenhet via Airbnb eller liknande organisation?

Nej, vi accepterar ej någon uthyrning via Airbnb eller liknade organisation. Detta gäller även uthyrning av enstaka rum under kortare perioder då det är viktigt för oss att andra hyresgäster inte störs och blir otrygga när främmande människor vistas i fastigheten.

Besiktigas alltid en lägenhet vid en omflyttning?

Vi besiktigar alltid alla lägenheter vid omflyttningar. Vi gör en förbesiktning cirka två veckor innan din utflyttning, och en slutbesiktning när din lägenhet är helt flyttstädad, tömd och klar. Vi ser helst att både av- och inflyttande hyresgäster är närvarande vid besiktningen. Vår personal kallar till besiktningen och skriver alltid ett protokoll från besiktningen som du och hyresgästen efter dig får i digital form.

Får man röka i lägenheten eller på balkongen?

Nej, vi har rökförbud i alla våra lägenheter samt på balkonger/uteplatser, loftgångar, entréer och i direkt anslutning till lägenheterna. Detta för att kunna säkerställa en god boendemiljö för alla våra boende och kommande hyresgäster.