skip to Main Content

Vår uthyrningspolicy

Denna policy avser uthyrning av hyresrätter inom koncernen F O Peterson & Söner Byggnads AB.

Syftet med koncernens uthyrningspolicy är att ge en tydlig bild av bolagets övergripande principer för uthyrning av lägenheter till både interna och externa målgrupper, samt för byte och 2:a hands uthyrning. Den grundar sig på branschorganisationen Fastighetsägarnas riktlinjer, lagar, ägardirektiv, affärsidé samt bolagets egna behov.

Vår vision

Vi strävar efter långsiktiga hyresförhållanden och önskar hyresgäster som visar ett specifikt intresse, vilja och önskan att bo och leva i våra lägenheter. En blandning av unga och äldre, ensamstående och familjer i våra fastigheter ska bidra till att skapa ett trevligt och tryggt boende.

Så funkar vår bostadskö

Alla har möjlighet att ställa sig i vår bostadskö, vår utgångspunkt är människors lika värde. Vår bostadskö är företagsintern och kopplas inte ihop med andra bostadsköer. Dock kan extern bostadskö tillämpas vid uthyrning via förmedling, exempelvis Boplats. Företräde ges till befintliga hyresgäster, både i vår interna kö samt via extern förmedling. Detta förutsätter att hyresgäst samt medboende i hushållet, under avtalstid (minst 2 år, sammanhängande), tillämpat de förutsättningar som krävs enligt denna uthyrningspolicy.

Villkor för att bli hyresgäst hos oss

För att kunna bedöma om en bostadssökande kommer att kunna leva upp till de ekonomiska och sociala krav som ett hyresavtal innebär och vara boende hos oss, utgår vi bland annat från nedanstående punkter.

  • Bostadssökanden ska vara myndig.
  • Goda referenser från tidigare hyresvärd och/eller arbetsgivare.
  • Sökande och medsökande ska ha för avsikt att bostaden används som permanent boende och därmed vara folkbokförda på adressen. Undantag kan göras för minderåriga. För personer med dubbel bosättning tittar vi på familjeförhållanden, arbetsförhållanden, anknytning till respektive ort, vistelsetid och antal övernattningar i respektive bostad. Detta måste styrkas med beslut från Skatteverket.
  • Endast personer som är permanent boende i lägenheten får vara folkbokförda på adressen.
  • Man har för avsikt att uppfylla de sociala förpliktelserna enligt kontraktet dvs. att man är en skötsam hyresgäst utan störningar och skadegörelser.
  • God ekonomi – hushållets gemensamma inkomst ska motsvara minst tre ggr årshyran. Om hushållets gemensamma inkomst är för låg kan denna kompletteras med en borgensman alternativt styrkande av eget kapital.
  • Man ska ha haft regelbunden inkomst i minst sex månader innan inflyttningsdagen i form av arbete, pension, a-kassa, statliga studiemedel eller föräldrapenning.
  • Egen företagare ska ha godkänd F-skatt, registreringsbevis samt kunna styrka tillräcklig betalningsförmåga.
  • Vi tar kreditupplysningar på alla som söker och godkänner inte hyresgäster med betalningsanmärkningar eller oreglerade skulder.
  • Vi kommer att utföra en kontroll om sökandens bakgrund i brottsregistret.

Så många får bo i lägenheten

Antal boenden i hushållet skall vara rimligt i förhållande till storleken på lägenheten och framgår i uppställningen nedan:

1 Rok max 2 personer*

2 RoK max 3 personer*

3 RoK max 4 personer*

4 RoK max 5 personer*

5 RoK max 6 personer*

*Ingen åldersgräns.

Urvalsprocessen

Ett erbjudande av lägenhetsvisning kan gå till flera sökanden samtidigt och först efter en personlig intervju avgörs nästa steg i uthyrningsprocessen då godkänd sökande blir erbjuden ett hyreskontrakt.

Vi förbehåller oss rätten att välja lämplig hyresgäst bland sökande med hänsyn tagen till gällande lagar och förordningar.

Regler kring andrahandsuthyrning

Angående byte och andrahandsuthyrning av våra lägenheter följer vi branschorganisationen Fastighetsägarnas riktlinjer. En ansökan om andrahandsuthyrning måste skickas in minst 3 månader innan planerad uthyrning och godkännas av hyresvärden. Hyresgästen måste ha beaktansvärda skäl för uthyrningen och ska ha bott i sin lägenhet i minst ett år innan ansökan hanteras. Det ekonomiska ansvaret gentemot oss som hyresvärd kvarstår hos förstahands hyresgäst under hela andrahandsuthyrningen.

Skicka din intresseanmälan

Vi välkomnar nya hyresgäster. Gör en intresseanmälan här för att ställa dig i vår bostadskö.