• Kv Högvakten

  Grundförstärkning och ombyggnad av Kv Högvakten vid Gustaf Adolfs Torg

 • Green Village i Surte

  Nybyggnad av BRF-lägenheter, radhus och villor i Surte.

 • Stadsbiblioteket

  F O bygger har utfört om- och tillbyggnad av Göteborgs Stadsbibliotek.

 • Bohus Fästning

  Förstärkning av skalmuren på den 700 år gamla fästningen i Kungälv. Delen som förstärks är Mors mössa.

F O Peterson & Söner

F O Peterson har verksamhet inom arkitektur, byggnation, grundförstärkning, inredningssnickeri och fastighetsförvaltning. Vi erbjuder helheten inom byggnation. Tillsammans med oss kan du rita och konstruera, bygga nytt, bygga om, renovera, grundförstärka eller göra specialanpassad inredning efter just dina behov. Under rubriken Tjänster kan du läsa mer om alla våra områden.

Aktuella projekt i urval:

F O Peterson & Söner Byggnads AB    |  Götgatan 10, 411 05 Göteborg, Sweden  |  Tel: 031-724 80 00  Fax: 031-724 80 10