Förvaltning

F O fastigheter förvaltar fem fastigheter i Göteborg. Fastigheterna är hel- eller delägda av F O Peterson & Söner Byggnads AB. Totalt förvaltar F O fastigheter ca 35.000 m2 lokaler och mer än 40 lägenheter.

 

F O fastigheter

F O fastigheter förvaltar idag fem fastigheter i Göteborg. Fastigheterna är hel- eller delägda av F O Peterson & Söner Byggnads AB. Totalt förvaltar F O fastigheter ca 35.000 m2 lokaler och mer än 40 lägenheter.
Affärsidén är att erbjuda lokaler och lägenheter i attraktiva lägen med hög standard för ett långsiktigt ägande.
Vår målsättning är att ha ett långsiktigt hyresförhållande med våra hyresgäster som ger förutsättningar för trivsel, trygghet och lönsamhet för båda parter. De flesta av dagens hyresgäster har varit oss trogna i många år.  
Inom de närmaste åren kommer vi att försöka utöka fastighetsbeståndet med fler bostadsfastigheter men även utveckla befintliga fastigheters byggrätter med lokaler.

Visa alla uppdrag relaterade till F O fastigheter
F O Peterson & Söner Byggnads AB    |  Götgatan 10, 411 05 Göteborg, Sweden  |  Tel: 031-724 80 00  Fax: 031-724 80 10