Entreprenad

F O bygger är vår entreprenadavdelning. Fokus på verksamheten är om- och tillbyggnad åt privata, statliga och kommunala bolag. Genom åren har vi blivit kända för många stora ombyggnadsprojekt, särskilt med kulturhistoriska förtecken, men vi utför all slags byggnation.

Om F O bygger

F O bygger är vår entreprenadavdelning. Fokus på verksamheten är ny-, om- och tillbyggnad åt privata företag, statliga bolag och kommunala bolag. Genom åren har vi blivit kända för många stora ombyggnadsprojekt, särskilt med kulturhistoriska förtecken, men vi utför all slags byggnation.

Handledare för lärlingar

Se film om lärlingsutbildning på Byggindustrins hemsida. Medverkande i Sveriges Byggindustriers film är handledarna Lars-Åke Hedman och Lasse Bresky och lärling Martin Larsson från F O Peterson.
 Yrkesutbildningen i byggindustrin innehåller för alla lärlingar en period av utbildning helt och hållet i företagets regi. I den utbildningen har handledaren en nyckelroll tillsammans med den som är ansvarig för yrkesutbildningsfrågor i företaget. Innehållet i lärlingens utbildning är bestämd av Byggnadsindustrins yrkesnämnd (BYN). 

Visa alla uppdrag relaterade till F O bygger
F O Peterson & Söner Byggnads AB    |  Götgatan 10, 411 05 Göteborg, Sweden  |  Tel: 031-724 80 00  Fax: 031-724 80 10