Arkitektur

Det som karakteriserar F O Arkitektkontor är kompetens, erfarenhet, mångsidighet och framåtanda. Med vår breda sakkännedom kan vi åta oss många olika delar i projekten utöver att producera arkitekthandlingar.

F O Arkitektkontors verksamhet bedrivs i huvudsak med uppdrag från externa beställare men vi har också ett omfattande och utvecklande samarbete med F O-koncernens andra företag. Vi är 3 personer: två arkitekter och en konstruktör.

Våra uppdrag omfattar allt från snabba skisser till bygguppföljning och CAD-visualiseringar, projektering, projektledning och kontrollansvar (nivå K) samt konstruktions- och inredningsuppdrag. Ofta arbetar vi tvärfackligt i ett kreativt och nära samarbete inom våra discipliner. All vår projekteringen sker med datorstöd i AutoCAD Architecture samt Revit.

Unikt för F O Arkitektkontor är koncernens kalkylavdelning, som ger oss möjlighet att i tidigt skede ta fram en kostnadsbild för hela projektet.

Våra tre huvudkompetenser

F O Arkitektkontor har en mycket bred kompetens inom många områden. Vi behärskar såväl om- som nybyggnationer. Vi vill särskilt framhålla vår erfarenhet inom arkitektur, inredning och byggkonstruktion.

Arkitektur

Vi har lång erfarenhet av en mängd skiftande projekt. En kompetens som vi särskilt vill framhålla är ombyggnationer, vilket vi arbetat mycket med. Detta inom många typer av byggnadsfunktioner såsom sjukvård, terminaler, kontor, köpcentra m.m.

Inredning

Vi utformar skräddarsydda inredningar för allt från vård- och terminalbyggnader till utbildningslokaler, kontor och industrier.

Byggkonstruktion

Vi utför projektering av de flesta typer av husbyggnadskonstruktioner tex. industrier, bostäder, kontor, hotell m.m. Våra uppdrag innefattar ombyggnader såväl som nybyggnader.

Kvalitet & miljö

F O Arkitektkontor AB är certifierat enligt ISO 9001 sedan 1997. Från december 2010 är vi även miljöcertifierade enligt ISO 14001.

Policy för kvalitetsstyrning

F O Arkitektkontor AB skall leverera överenskomna projekt i rätt tid med rätt kvalitet och till rätt pris. Våra medarbetare skall vara kunniga och väl insatta i projekten. Vi skall med noggrannhet och öppenhet leva upp till både våra kunders och våra egna förväntningar.

Policy för miljöstyrning

F O Arkitektkontor AB vill arbeta för en hållbar utveckling och behandla miljöaspekter likvärdigt med konstnärliga, funktionella, tekniska och ekonomiska värden. Miljöfrågorna skall genomsyra vår verksamhet såväl i uppdrag som i kontorets interna arbeten.

Visa alla uppdrag relaterade till F O Arkitektkontor
F O Peterson & Söner Byggnads AB    |  Götgatan 10, 411 05 Göteborg, Sweden  |  Tel: 031-724 80 00  Fax: 031-724 80 10