Carlanderska sjukhuset

Carlanderska är ett sjukhus som drivs i form av en stiftelse. Byggnaden uppfördes 1927 efter ritningar av arkitekten Arvid Bjerke. Verksamheten bedriver idag både traditionell sjukvård och specialistvård.

F O Arkitektkontor har under åren anpassat denna kulturhistoriskt värdefulla byggnad efter helt nya krav bl.a lokaler för röntgen, uppvak, laboratorium samt flera projekt med ombyggnader för olika hyresgäster och mindre anpassningar m. m. Utredningar har gjorts för bl.a tillbyggnad av operationsavdelning.

Fakta om projektet

Byggnadsår
1927
Beställare
Carlanderska
F O Peterson & Söner Byggnads AB    |  Götgatan 10, 411 05 Göteborg, Sweden  |  Tel: 031-724 80 00  Fax: 031-724 80 10