Spannmålsgatan Entré

Ny butik och entré mot Nordstan.

Beställare: ÖN, Samfällighet

Platschef: Gert-Ove Germundson

Färdigställd: Augusti 2017

Fakta om projektet

Beställare
Nordstans Samfällighetsförening
F O Peterson & Söner Byggnads AB    |  Götgatan 10, 411 05 Göteborg, Sweden  |  Tel: 031-724 80 00  Fax: 031-724 80 10