Östra Sjukhuset Psykiatri

Nybyggnad av Psykiatrisk vård på Östra Sjukhusets område. Byggår 2004-2006.

Byggnaden blev utsedd till vinnare i vårdbyggnadspriset 2007 av Forum för vårdbyggnadsforskning. Visionen var att åstakomma en välkomnande och läkande miljö för patienter som vårdas inom psykiatrisk slutenvård. Kännetecknande för hela byggnaden är de vacka byggnadsmaterialen med natursten och ljust trä. Mitt i vårdavdelningen finns en ljusgård. Möbleringen är i samklang med den övriga arkitekturen och skapar en tydlig enhet av ljus och harmoni. Färgsättning och materialval bidrar till en trygg miljö.

Bruttoarea 189.000 kvm
Byggkostnad 347 Mkr
Vårdplatser 120 st

Fakta om projektet

Byggnadsår
2004-2006
Beställare
Västfastigheter
Arkitekt
White arkitekter AB
F O Peterson & Söner Byggnads AB    |  Götgatan 10, 411 05 Göteborg, Sweden  |  Tel: 031-724 80 00  Fax: 031-724 80 10