Lilla Kungsgatan 2

Ombyggnad av vindsutrymme till kontor.

Vindens förrådsutrymmen rivs och flyttas till källaren och plan 1. Delar av taket in mot gården höjs för nya takkupor och nya takkupor byggs också ut mot gatan. Hela taket förses med ny taktäckning av plåt.
Platschef Jan Olsson.
F O Arkitektkontor ansvarar för projekteringen.

Fakta om projektet

Beställare
Rubanken
F O Peterson & Söner Byggnads AB    |  Götgatan 10, 411 05 Göteborg, Sweden  |  Tel: 031-724 80 00  Fax: 031-724 80 10