Annas Gård

Ombyggnad av husvärdskontor.

Vi utför nya väggar, ytskikt och receptionsdisk på Poseidons husvärdskontor i
Högsbohöjd.

Fakta om projektet

Beställare
Bostads AB Poseidon
F O Peterson & Söner Byggnads AB    |  Götgatan 10, 411 05 Göteborg, Sweden  |  Tel: 031-724 80 00  Fax: 031-724 80 10