Topfloor Linné

Tillbyggnad av takvåningar på 3 st 9-våningshus i Linnéområdet.

  • Interiör

  • Fasad

  • Utsikt

Tillbyggnad av 6 lägenheter på ett niovåningshus på Jungmansgatan. Inflyttning juli 2010. I Etapp 2 byggdes ytterligare två hus på med 6 lägenheter vardera, färdigställt i början av 2011.

Fakta om projektet

Byggnadsår
1960-talet
Beställare
KB Fladen Fyr 8/Skeppsviken
Arkitekt
hofvenschiöld arkitekter ab
F O Peterson & Söner Byggnads AB    |  Götgatan 10, 411 05 Göteborg, Sweden  |  Tel: 031-724 80 00  Fax: 031-724 80 10