Ytterby Kyrkoruin

Renovering av Ytterby Kyrkoruin, nya tätskikt ovanpå murarna och utbyte av cementfogarna till kalkfogar.

Kyrkan uppfördes på 1100-talet och förlängdes under 1400-talet. På 1600-talet fick den ett vapenhus och ett nytt kor. 1872 togs kyrkan ur bruk och verksamheten flyttades till den nya kyrkan som ligger i Ytterby samhälle. Kyrkan fick förfalla och förvandlades till en ruin. De första renoveringarna påbörjades 1927 och har fortsatt i etapper fram till dagens datum.

F O Peterson & Söner Byggnads AB    |  Götgatan 10, 411 05 Göteborg, Sweden  |  Tel: 031-724 80 00  Fax: 031-724 80 10