Marieholmsgatan

Kohesionspålning för tilläggslaster.

Byggnaden som har en grundläggning från 1909 och är tillbyggd på 70-talet har byggts på med ytterligare en våning. I och med detta ökar lasterna på den gamla grundläggningen vilken den inte är dimensionerad för. Vi utförde därför nya kohesionspålar och utökade bärförmågan på den gamla grundläggningen. Nästan 100 kohesionspålar av stål med plåtvingar slogs ner till ett djup av som mest 27 meter. Infästningen i befintlig betongkonstruktion skedde dels med balkok av stål och dels med fastgjutning i betongen.

F O Peterson & Söner Byggnads AB    |  Götgatan 10, 411 05 Göteborg, Sweden  |  Tel: 031-724 80 00  Fax: 031-724 80 10