Linnégatan 40

Grundförstärkning av Linnégatan 40. Vi utförde ny grund på befintligt hus, stödpålar och lastöverföringskonstruktioner.

Byggnaden är uppförd 1903 med grundläggning av kallmurar och träpålar till fast botten. Under 1930-talet fick man göra de första grundförstärkningarna, vilka utfördes med betongpålar som man tryckte ner med hjälp av domkrafter under de bärande väggarna. Vi kompletterade och ersatte delar av förstärkningen med stödpålar av stålrör till fast botten. Lastöverföringen skedde med kringgjutna stålbalkar genom bärande väggar. Klart 2011.

Fakta om projektet

Byggnadsår
1903
Beställare
5601 Brf Linnédalen
F O Peterson & Söner Byggnads AB    |  Götgatan 10, 411 05 Göteborg, Sweden  |  Tel: 031-724 80 00  Fax: 031-724 80 10