GU-KK2 Hus A/D & B

En omfattande grundförstärkning av Universitets byggnad KK2 (gamla barnbördshuset) på Övre Husargatan 36 startade i april 2007 och färdigställdes 2008.

Husdelarna A och D mot Övre Husargatan har förstärkts med stålrörspålar som är slagna i leran till fast botten. Pålarna har slagits genom kärnborrade hål genom husets grundläggning av kallmurar och betong och fastgjutits i byggnadens betongkonstruktion.Pålarna består av stålrör försedda med bergsko med härdad bergdubb som efter stoppslagning fylls med betong och förses med topplåt. Husdel B har även den förstärkts med samma typ av stödpålar till fast botten. Lastöverföringen mellan påle och byggnad har här i huvudsak skett med stålbalksok genom befintliga grundmurar beroende på avsaknaden av betong i konstruktionen och att befintliga grundmurar var nerförda till stort djup. Balkoken har monterats på pålar som har slagits på båda sidor av grundmuren. En del av balkoken har lagts på en nivå över källargolvet. Balkoken har gjutits fast med betong.Djupet till fast botten under grundkonstruktionen har varierat mellan 2 och 10 meter. Medellängden har varit drygt 8 meter.Använda påldimensioner är RR115 med dimensionen Ø114,3x6,3 som utnyttjas till 282 kN (dimensionerande last) vilket är 30% av stuklasten 941 kN och RR75 (Ø76,1x6,3) som utnyttjas till 182 kN vilket är 30% av stuklasten 608 kN.

Fakta om projektet

Byggnadsår
ca 1900
Beställare
Akademiska Hus i Väst AB
F O Peterson & Söner Byggnads AB    |  Götgatan 10, 411 05 Göteborg, Sweden  |  Tel: 031-724 80 00  Fax: 031-724 80 10