Brf Nordostpassagen 3659

Utförande av nya tätskikt på terrasserna högst upp i huset.

I samband med detta byts träpanelen och fläktrumsdörrarna. Under arbetet kommer hyresgästerna bo kvar i lägenheterna. Upptransport av arbetsreddskap och material sker med kran. Nedtransport av rivningsmassor sker med kran och störttrumma. Eftersom vi arbetar nära tredje man måste skyltning och avstängningar fungera hela tiden. Första huset görs klart innan byggsemestern och övriga 3 huskroppar planeras att utföras under hösten.

Fakta om projektet

Beställare
Brf Nordostpassagen 3659
F O Peterson & Söner Byggnads AB    |  Götgatan 10, 411 05 Göteborg, Sweden  |  Tel: 031-724 80 00  Fax: 031-724 80 10