Åby Centrum

Grundförstärkning av affärsbyggnad i Åby Centrum.

Grundförstärkningar har utfört en förstärkning med kohesionspålar av byggnaden som skall byggas på med flera våningar. Pålningen har skett med 110 st vingpålar till 30 meters djup. Pålningen skedde i källaren samtidigt som livsmedelsaffären var öppen i våningen ovanför. Infästningen av pålarna har skett i befintlig betongstomme.Förstärkningen utfördes på 3 månader och färdigställdes i september 2010.

Fakta om projektet

Beställare
PEAB
F O Peterson & Söner Byggnads AB    |  Götgatan 10, 411 05 Göteborg, Sweden  |  Tel: 031-724 80 00  Fax: 031-724 80 10