Bohus Fästning

Förstärkning av skalmuren på den 700 år gamla fästningen i Kungälv. Delen som förstärks är Mors mössa.

Vi skall plocka ner den stålbalksförstärkta skalmuren och ta bort "magen". Skalmuren skall därefter muras upp igen. Arbetet påbörjas under oktober 2011 och beräknas vara klart efter sommaren 2013.

Fakta om projektet

Byggnadsår
1308
Beställare
Statens Fastighetsverk
F O Peterson & Söner Byggnads AB    |  Götgatan 10, 411 05 Göteborg, Sweden  |  Tel: 031-724 80 00  Fax: 031-724 80 10