Bostäder

Lunden 45:13

Bostadshus med 28 hyreslägenheter på Vävskedsgatan 10 - 12 vid Överåsvallen. KB Lunden 45:13 ägs av F O Peterson & Söner Byggnads AB.

F O Peterson & Söner Byggnads AB    |  Götgatan 10, 411 05 Göteborg, Sweden  |  Tel: 031-724 80 00  Fax: 031-724 80 10