Imtech

Samlokalisering Imtech Göteborg.

Ombyggnad av kontor för Imtech.
Programhandling och förfrågningsunderlag: beställare Imtech.
Bygghandling: beställare F O Peterson & Söner Byggnads AB.

Fakta om projektet

Byggnadsår
2014-2015
Beställare
Imtech och F O Peterson & Söner Byggnads AB
F O Peterson & Söner Byggnads AB    |  Götgatan 10, 411 05 Göteborg, Sweden  |  Tel: 031-724 80 00  Fax: 031-724 80 10