Värtaterminalen

I Stockholm planeras en ny terminalbyggnad i samband med utbyggnad av Värtapiren. F O Arkitektkontor har arbetat med program för terminalen och övriga byggnader som behövs för hamnens verksamhet.

Som en del av ”Norra Djurgårdsstaden Vision 2030” planeras i Stockholm en utbyggnad av Värtapiren med 84.000 m2. Ytan är tänkt att användas för att förlägga en ny terminalbyggnad och två nya färjelägen. Avsikten är att frigöra markyta för bostäder och kontor. F O Arkitektkontor har deltagit i arbetet med att ta fram ett funktionsprogram för de planerade byggnaderna. Parallellt med programarbetet arbetade vi med en utredning avseende land- och matargångar till Värtanprojektet.

Fakta om projektet

Beställare
Stockholms Hamnar AB
F O Peterson & Söner Byggnads AB    |  Götgatan 10, 411 05 Göteborg, Sweden  |  Tel: 031-724 80 00  Fax: 031-724 80 10