Sjömanskyrkan i Göteborg

Utredningsarbete beträffande förnyelse och utveckling av lokalerna.

Sjömanskyrkan vid Stigbergstorget uppfördes 1954 av F O Peterson & Söner Byggnads AB efter ritningar av F O Arkitektkontor AB. En omfattande förstudie har gjorts för anpassning till förnyad och modern standard. Vi har under 2016 levererat ett förfrågningsunderlag för en första etapp som till största delen omfattar övre plan.
Byggnaden är till största delen i originalutförande och är mycket välbevarad.

Fakta om projektet

Byggnadsår
1954
Beställare
Göteborgs Sjöfartshus Sjömanskyrkan Göteborg
Arkitekt
F O Arkitektkontor AB
F O Peterson & Söner Byggnads AB    |  Götgatan 10, 411 05 Göteborg, Sweden  |  Tel: 031-724 80 00  Fax: 031-724 80 10