Jubileumskliniken

Vid Jubileumskliniken vårdas patienter med olika cancersjukdomar. Vårdavdelningarna har byggts om till modern standard. Projektet omfattar samtliga plan på Jubileumskliniken samt plan 4 i intilliggande byggnad - KK.

Jubileumskliniken vid SU är en av de största onkologklinikerna i Sverige med 90 slutenvårdsplatser för allmän- och gynekologisk onkologi. På kliniken behandlas alla cancerformer. Onkologin finns på Jubileumskliniken och har funnits där sedan huset invigdes 1943.  F O Arkitektkontor har projekterat ombyggnaden från program- till bygghandlingar. Ombyggnaden färdigställd hösten 2012.

Fakta om projektet

Beställare
Sahlgrenska, Göteborg
F O Peterson & Söner Byggnads AB    |  Götgatan 10, 411 05 Göteborg, Sweden  |  Tel: 031-724 80 00  Fax: 031-724 80 10