Kvalitet & miljö

F O Peterson & Söner Byggnads AB är certifierat enligt ISO 14001 och OHSAS 18001 sedan år 2010. Byggverksamheten är certifierad enligt ISO 9001 sedan 1997.

Policy för kvalitetsstyrning

F O Peterson skall leverera överenskomna projekt i rätt tid med rätt kvalitet och till rätt pris. Våra medarbetare skall vara kunniga och väl insatta i projekten. Vi skall med noggrannhet och öppenhet leva upp till både våra kunders och våra egna förväntningar.

Policy för miljöstyrning

F O Peterson skall vara ett företag som bedriver verksamhet på ett sätt som inte förbrukar resurser i onödan och som möjliggör ett kretsloppstänkande. Vi skall aktivt ta reda på förbättringsmöjligheter och införliva dem i vårt arbetssätt.

Policy för arbetsmiljöstyrning 

F O Peterson skall vara ett företag som aktivt arbetar för en god arbetsmiljö och en hög säkerhet. Säkerheten för de som berörs av våra projekt skall aldrig åsidosättas. Våra anställda skall vara väl förtrogna med de krav och risker som föreligger och vi skall tillsammans 
skapa bästa möjliga arbetsmiljö.

 

 

 

 

F O Peterson & Söner Byggnads AB    |  Götgatan 10, 411 05 Göteborg, Sweden  |  Tel: 031-724 80 00  Fax: 031-724 80 10