Historik

Som orädd 25-åring lade murarmästaren Frans Oscar Peterson mursleven åt sidan och startade eget byggföretag F O Peterson i Göteborg. Det var en djärv satsning i en stad som dominerades av tyska byggmästare. Året var 1870.

Frans Oscar PetersonDet skulle dröja 37 år till innan SKF tillverkade sitt första kullager och ytterligare 20 innan den första Volvon rullade ut på Hisingen. Då hade Frans Oscar expanderat och byggde såväl SKFs som Volvos första verkstäder. Det är för övrigt Frans Oscars murslev som idag utgör företagets logotyp, själva mursleven finns idag uppsatt på  huvudkontoret.

Bland äldre projekt som  F O Peterson har utfört kan nämnas Örgryte Nya Kyrka 1887-89 renoverad 1994, Sveahuset 1888-90 renoverat 1998-99 till hotell, Oscar Fredriks Kyrka  1889-93, f d LV 6 kaserner Kviberg 1890-95, Andrées ballonghus 1896-97, Landsarkivet 1910-11, Sjöbefälsskolan 1915-16 samt Amerikahuset 1923-25 renoverat 1999-2000.

Historik och tradition i all ära, men morgondagen ligger framför oss. Historien har gett oss långsiktighet, erfarenhet, kunskap och engagemang. Detta tar vi med oss som de bästa av byggstenar i vår fortsatta verksamhet.

Grundförstärkningar i Göteborg AB bildades 1991 men kommer ursprungligen från Hydraulisk Påltryckning AB som bildades i Göteborg 1939.

GF Pålning

Grundförstärkningar utfördes långt in på 1970-talet med tryckta pålelement av betong, s k Megapålning. Betongelementen var 0,8 m långa och ett tvärsnitt på 0,3 x 0,3 m. Elementen travades ovanpå varandra och trycktes ner i marken med domkrafter som monterades mellan elementen och byggnaden. Man fick gräva en grop under byggnaden för att kunna få erforderligt mothåll. Eftersom husen användes som mothåll blev ofta de sättningsskadade husen ytterligare påverkade under arbetets gång. Idag gör den nya tekniken med slagna och borrade pålar att husen inte påverkas så mycket under grundförstärkningsarbetet. Slagningstekniken fanns även tidigare som syns på bilden. Man slog både stål- och träprofiler i marken beroende på hur pålarna skulle nyttjas.

F O Peterson & Söner Byggnads AB    |  Götgatan 10, 411 05 Göteborg, Sweden  |  Tel: 031-724 80 00  Fax: 031-724 80 10