Hållbarhet är för oss inte bara ett värdeord, utan ett sätt att vara. För att uppnå hållbarhetsmålen måste vi ta alla aspekter i beaktande – allt från ekonomi till kvalitet och miljö. Den viktigaste metoden menar vi är att odla de personliga relationerna mellan vårt företags kunder, leverantörer och medarbetare. Relationer som bygger på respekt, transparens och förståelse för byggprocessen. Först då kan man se helheten som bygger ett hållbart Göteborg.

Ekonomi

FO Peterson-koncernen är en ekonomisk stabil aktör på byggmarknaden med snart 150 års historia. I alla projekt vi är en del av arbetar vi med en transparent redovisning av kostnader och tider. På så sätt bygger vi förtroende mellan alla intressenter i projekten.

På FO Peterson arbetar vi med en hög andel av egna medarbetare i våra projekt. Vi menar att det ger en ökad trygghet och i slutändan ett bättre resultat då kvalitetsstyrning är enklare att genomföra. I många projekt arbetar vi med andra leverantörer och även underleverantörer. För att kunna garantera en bra service till våra kunder gör vi en samlad bedömning av underleverantörer med hjälp av UC, Skatteverket. Vi kontrollerar riskklass, styrelse, betalningsanmärkningar, ekonomi, skatteform, moms och arbetsgivaravgifter, skatteskulder och kollektivavtal.

Miljö

För oss gäller det att undvika de farliga ämnen som har eller kan leda till negativa effekter.
Våra restprodukter tas omhand av någon av de stora avfallsentreprenörerna. FO Peterson är certifierat enligt ISO 14001.

Säkerhet

Vi vårdar våra kundrelationer som har rätt att förvänta sig en professionell tjänst med hög kvalitet i hela vårt genomförande. På samma sätt arbetar vi med leverantörer och medarbetare. Vi ställer höga krav på säkerheten ute på byggen. Ingen ska komma till skada på sitt arbete, något som även gäller tredje part, de som använder lokalerna vi utför arbeten i. FO Peterson är certifierat enligt OHSAS 18001 – arbetsmiljö.

Framtid

F O Peterson investerar i forskning och utveckling och vi är djupt engagerade i landets bygg- och branschorganisationer. Med en stolt historia ska vi alltid vara nyfikna på nya metoder och material. Vi är sedan flera år tillbaka medlemmar i Öppet Hus – en organisation inom Göteborgs Stad som syftar till att ge unga människor som står långt från arbetsmarknaden en möjlighet att komma ut i arbetslivet. FO Peterson är även delaktig i Projekt Social Hänsyn som drivs av Göteborgs Stad. FO Peterson har också ett program för lärlingar och praktikanter. Många av våra medarbetare började hos oss som lärling eller som en del av deras praktik. Genom vårt program för lärlingar ger vi dels unga en chans att komma ut i arbetslivet, dels tryggar vi framtidens behov av medarbetare inom byggsektorn.