F O Peterson & Söner är inte bara Sveriges äldsta byggföretag, grundat 1870. Vi är samtidigt ett privatägt familjeföretag som erbjuder samma möjligheter som flera av byggbranschens större aktörer.

Anställda 90 stBolag i KOncern 7 stOmsättning 500 mkr

Vi är lokala genom att vi verkat i och kring Göteborg i alla år. Och framför allt: Vi erbjuder helheten. Ett konkurrenskraftigt helhetserbjudande inom bygg, fastighetsförvaltning och projektutveckling gör att FO Peterson idag är en betydande aktör inom byggbranschen i Göteborgsområdet.

Koncernens struktur

FO Peterson står på tre ben i vår operativa verksamhet. Varje affärsområde styrs av en ledning som understöds av centrala koncernfunktioner. Tack vare ett nära samarbete mellan bolagen inom planering, kalkylering och projektgenomförande kan vi leverera en kostnadseffektiv tjänst.

Byggtjänster

Vi erbjuder en helhet där du med oss kan rita och konstruera, bygga nytt, bygga om, renovera, grundförstärka eller göra specialanpassad inredning efter dina behov. Affärsområdet omfattar följande bolag:

Fastighetsförvaltning

FO Fastigheter förvaltar fastigheter i Göteborg. Fastigheterna är hel- eller delägda av FO Peterson & Söner Byggnads AB. Det totala beståndet omfattar cirka 35.000 kvm lokaler och cirka 100 hyreslägenheter.

Projektutveckling

FO Projektutveckling är koncernens bolag för bostäder i egen regi. Bolaget har genomfört projekt som uppmärksammats och har blivit prisbelönta för sin arkitektur och byggkvalitet. FO Projektutveckling genomför hela projekt av bostadsrätter, hyresrätter och äganderätter (i form av småhus).

Koncerngemensamma funktioner

FO Peterson har en rad koncerngemensamma funktioner som gör att varje dotterbolag kan arbeta effektivare. Dessa funktioner omfattar: ekonomi, HR, kommunikation och IT. Koncernledningen består av VD, vice VD, CFO, samt varje affärsområdeschef.

Styrelse

  • Sven Steen , Styrelseordförande
  • Jonas Steen, VD och styrelseledamot
  • Ralf Ingemar Hansson, Suppleant
  • Jan Robert Lundin, Ledamot
  • Anders Håkan Swan, Suppleant
  • Sofie Steen Mattsson, Suppleant

Tillsynsbefattningar

  • Öhrlings Pricewaterhouse Coopers AB, Revisor
  • Konstantin Belogorcev, Huvudansvarig revisor