F O Peterson & Söner är inte bara Sveriges äldsta byggföretag, grundat 1870. Vi är också ett privatägt familjeföretag som erbjuder samma möjligheter som flera av byggbranschens större aktörer.

Anställda 90 stBolag i KOncern 7 stOmsättning 500 mkr

Vi erbjuder helheten – ett konkurrenskraftigt helhetserbjudande inom bygg, fastighetsförvaltning och projektutveckling. Att vi har verkat i och kring Göteborg ända sedan starten ger oss en unik lokal styrka och gör oss till en betydande aktör inom byggbranschen i Göteborgsområdet.

Koncernens struktur

F O Peterson står på tre ben i vår operativa verksamhet. Varje affärsområde styrs av en ledning som understöds av centrala koncernfunktioner. Tack vare ett nära samarbete mellan bolagen inom planering, kalkylering och projektgenomförande kan vi leverera en kostnadseffektiv tjänst.

Byggtjänster

Vi erbjuder en helhet där du med oss kan rita och konstruera, bygga nytt, bygga om, renovera, grundförstärka eller göra specialanpassad inredning efter dina behov. Affärsområdet omfattar följande bolag:

Fastighetsförvaltning

F O Fastigheter förvaltar fastigheter i Göteborg. Fastigheterna är hel- eller delägda av F O Peterson & Söner Byggnads AB. Det totala beståndet omfattar cirka 35.000 kvm lokaler och cirka 100 hyreslägenheter.

Projektutveckling

F O Projektutveckling är koncernens bolag för bostäder i egen regi. Bolaget har genomfört projekt som uppmärksammats och har blivit prisbelönta för sin arkitektur och byggkvalitet. F O Projektutveckling genomför hela projekt av bostadsrätter, hyresrätter och äganderätter (i form av småhus).

Koncerngemensamma funktioner

F O Peterson har en rad koncerngemensamma funktioner som gör att varje dotterbolag kan arbeta effektivare. Dessa funktioner omfattar ekonomi, HR, kommunikation och IT. Koncernledningen består av VD, vice VD, CFO, samt varje affärsområdeschef.

Styrelse

  • Sven Steen , Styrelseordförande
  • Jonas Steen, VD och styrelseledamot
  • Ralf Ingemar Hansson, Suppleant
  • Jan Robert Lundin, Ledamot
  • Anders Håkan Swan, Suppleant
  • Sofie Steen Mattsson, Suppleant

Tillsynsbefattningar

  • Öhrlings Pricewaterhouse Coopers AB, Revisor
  • Konstantin Belogorcev, Huvudansvarig revisor