År 1870 lade en 25-årig murarmästare Frans Oscar Peterson mursleven åt sidan och startade eget byggföretag FO Peterson i Göteborg. Redan från start etablerar han vår vision om ett hållbart Göteborg byggt med kvalitet.

Start 1870
Grundare Frans Oscar Peterson
Vår logotyp – en murslev.

Det skulle dröja 37 år till innan SKF tillverkade sitt första kullager och ytterligare 20 innan den första Volvon rullade ut på Hisingen. Då hade Frans Oscar expanderat och byggde såväl SKFs som Volvos första verkstäder. Det är för övrigt Frans Oscars murslev som idag utgör företagets logotyp, själva mursleven finns idag uppsatt på  huvudkontoret.

FO-märkta Landmärken

Bland äldre projekt som  F O Peterson har utfört kan nämnas:

  • Örgryte Nya Kyrka 1887-89 (renoverad av oss 1994)
  • Sveahuset 1888-90 (renoverat 1998-99 till hotell)
  • Oscar Fredriks Kyrka  1889-93
  • f d LV 6 kaserner Kviberg 1890-95
  • Andrées ballonghus 1896-97
  • Landsarkivet 1910-11
  • Sjöbefälsskolan 1915-16
  • Amerikahuset 1923-25 (renoverat 1999-2000).

Ett familjeföretag

Idag drivs FO Peterson-koncernen vidare som ett familjeföretag. I ledningen sitter Frans Oscars barnbarnsbarn Jonas Steen och Sven Steen som menar att företagsformen med familjeföretag erbjuder en möjlighet att ha en längre investeringshorisont där kvartalsekonomin inte är lika betydelsefull. 

Nu bygger vi vidare

Historik och tradition i all ära, men morgondagen ligger framför oss. Historien har gett oss långsiktighet, erfarenhet, kunskap och engagemang. Detta tar vi med oss som de bästa av byggstenar i vår fortsatta verksamhet.

PS. Kartan över Göteborg är från 1888. Då hade FO Peterson varit igång i 18 år!

Historiska bilder

Historiska landmärken FO Peterson uppfört

/

Landsarkivet 1910-11

Amerikahuset 1923-25 (renoverat 1999-2000)

LV 6 kaserner Kviberg 1890-95

Andrées ballonghus 1896-97

Sjöbefälsskolan 1915-16

Sveahuset 1888-90 (renoverat 1998-99 till hotell)

Oscar Fredriks Kyrka 1889-93

Örgryte Nya Kyrka 1887-89 (renoverad av FO Peterson 1994)