Om Oss

Kan kunskap gå i arv? Kanske inte, men synen på god byggkvalitet kan det. Vissa erfarenheter kan föras vidare i generationer, andra måste man skaffa sig själv. Men etik, yrkesstolthet och affärsmässighet kan bevisligen genomsyra en organisation i mer än 140 år och i vår värld är det här bara början...

F O Peterson & Söner är inte bara Sveriges äldsta byggföretag, grundat 1870. Vi är samtidigt ett privatägt familjeföretag som erbjuder samma möjligheter som flera av byggbranschens större aktörer. Samtidigt är vårt totalerbjudande unikt. Vi är lokala genom att vi verkat i och kring Göteborg i alla år. Och framför allt: Vi erbjuder helheten. Tillsammans med oss kan du rita och konstruera, bygga nytt, bygga om, renovera, grundförstärka eller göra specialanpassad inredning efter just dina behov.

Relationsbyggare och förtroendeskapare

Allt fler förstår hur viktiga de personliga relationerna är för företag, deras kunder och leverantörer. Relationerna bygger på ömsesidig respekt, förtroende och förståelse för byggprocessen. Vi anpassar våra erbjudanden efter kundernas behov. Det har varit en framgångsrik strategi ända sedan vår farfarsfar Frans Oscar Peterson startade företaget 1870.

Framtidsbyggare och nytänkare

Å ena sidan är byggbranschen konservativ, å andra sidan inte.... Som byggare ligger det i sakens natur att vara både nytänkare, kreativ och förändringsbenägen.
I många år har F O Peterson investerat i forskning och utveckling och samtidigt varit djupt engagerade i landets bygg- och branschorganisationer. Därför kan du vara säker på att alltid få tillgång till de senaste rönen och den senaste tekniken när du anlitar oss.

Kvalitet och ansvar

Att arbeta på lång sikt. Att hålla det vi lovar. Att kunna sova gott om natten. Trovärdighet och långsiktighet är självklara och viktiga delar av vårt erbjudande. Vi tar ansvar för det vi bygger och vilken påverkan det har på miljön och omgivningarna. Vi följer utvecklade kvalitets- och miljösystem för att du som kund ska bli garanterad rätt kvalitet. Och oavsett om vi bygger nya affärslokaler eller kontor, renoverar minnesmärkta byggnader, snickrar vackra entrédetaljer eller formar en stabil grund för behövande hus, så gör vi det för framtiden.

F O Peterson & Söner Byggnads AB    |  Götgatan 10, 411 05 Göteborg, Sweden  |  Tel: 031-724 80 00  Fax: 031-724 80 10