Kontakt

Kontaktuppgifter och adresser finner du på respektive avdelning till vänster.

Huvudkontorets postadress är

F O Peterson & Söner Byggnads AB

Götgatan 10

411 05  Göteborg

Besöksadress: Götgatan 10 i Nordstan

Tel. växel 031-724 80 00

Fax 031-724 80 10

F O Peterson & Söner Byggnads AB    |  Götgatan 10, 411 05 Göteborg, Sweden  |  Tel: 031-724 80 00  Fax: 031-724 80 10