Projektkarta

På projektkartan kan du se några av de projekt som F O Peterson har utfört i Göteborg.

Våra verksamhetsområden:

Arkitektur

Det som karakteriserar F O Arkitektkontor är kompetens, erfarenhet, mångsidighet och framåtanda. Med vår breda sakkännedom kan vi åta oss många olika delar i projekten utöver att producera arkitekthandlingar.

Entreprenad

F O bygger är vår entreprenadavdelning. Fokus på verksamheten är om- och tillbyggnad åt privata, statliga och kommunala bolag. Genom åren har vi blivit kända för många stora ombyggnadsprojekt, särskilt med kulturhistoriska förtecken, men vi utför all slags byggnation.

Snickeri

F O snickeri är ett modernt snickeri med anor från 1800-talet. Vi är specialister på kundanpassade inredningar och våra kunder är bland annat banker, kontor, hotell, restauranger och kyrkor. Våra snickare har genomgående mycket hög kompetens och yrkesskicklighet och det gör att vi har uppdrag både nationellt och internationellt.

Förvaltning

F O fastigheter förvaltar fem fastigheter i Göteborg. Fastigheterna är hel- eller delägda av F O Peterson & Söner Byggnads AB. Totalt förvaltar F O fastigheter ca 35.000 m2 lokaler och mer än 40 lägenheter.

Byggservice

F O byggservice är en avdelning inom F O Peterson som är specialiserad på ny- och ombyggnadsentreprenader av mindre storlek. Vi är snabbt på plats och gör allt från rena serviceuppdrag som att justera en dörr till ombyggnader av kommersiella kontors- och affärslokaler.

Grundförstärkningar

Vi är specialiserade på grundförstärkningar av innerstadsbebyggelse. Ofta anlitas vi som underentreprenör till byggföretag som utför renoveringar i äldre byggnader, men det är inte ovanligt att vi utför uppdrag som general- eller totalentreprenör direkt åt byggherren.

F O Peterson & Söner Byggnads AB    |  Götgatan 10, 411 05 Göteborg, Sweden  |  Tel: 031-724 80 00  Fax: 031-724 80 10