F O Snickeri är ett specialsnickeri där stor hantverksskicklighet kombineras med modern teknik. Vi brinner för kundanpassade lösningar av inredningar. Bland våra uppdragsgivare finns offentliga organisationer, byggföretag, banker, kontor, och kyrkor – kunder som kräver hög kvalitet och en säker leverans.

FO-akuten

Bråttom? Ring till snickaren direkt! FO-Akuten finns till för dig som snabbt behöver assistans, framför allt med mindre arbeten. Ring Anders Lundin på 031-724 80 77.

Fo snickeri & Byggservice

F O PETERSONS GATA 5
421 31 VÄSTRA FRÖLUNDA, GÖTEBORG
TEL: 031-724 80 00

Anställda 20 stVerksamhet Snickeri av LEDSTÄNGER, möbler och inredning

Säkra leveranser med hög kvalitet

Med hantverksmässiga metoder gör vi kundanpassade ledstänger möbler och inredningar – allt med hög kvalitet och god finish. Vi är en av få större specialsnickerier i Västsverige vilket gör det enklare för oss att hålla såväl leveranstider som krav på exakt kvalitet i utförandet. På FO snickeri har vi kapacitet för både små och stora projekt. 

I vår toppmoderna verkstad på hela 2.300 kvm förenar vi traditionella metoder med modernt tänkande. I verkstaden använder vi den allra senaste tekniken, bland annat en 5-axlig CNC-fräs för att tillverka inredningar med hög finish. Vår verkstad och medarbetarnas hantverksskicklighet gör det därmed enklare att leverera lösningar som inte går att beställa från träindustrins standardsortiment. 

Vår styrka som leverantör ligger också i att vi samordnar övriga entreprenörer, exempelvis elinstallationer, glas- och metallarbeten. Det nära samarbetet med övriga koncernbolag inom FO Peterson ger ytterligare effektivitets- och samordningsvinster vilket innebär att vi gemensamt kan erbjuda konkurrenskraftiga och kompletta lösningar till våra kunder.

Ledstänger av finaste kvalitet

FO snickeri är en erkänd tillverkare av ledstänger. I vår verkstad använder vi oss av specialmaskiner för att tillverka alla slags ledstänger i valfritt träslag och utförande. Vi arbetar med fasta priser och hög leveranssäkerhet även med kundunika lösningar. Ring direkt till projektledare Bernt Fransson tel. 031-724 81 72.

Grunden är yrkesstolthet

Våra yrkesskickliga medarbetare är vår garanti för maximal kvalitet och nöjda kunder. Våra snickare har genomgående en mycket hög yrkesskicklighet och är utbildade i Sverige vid Carl Malmstens Verkstadsskola, Capellagården, Stenebyskolan och andra trätekniska utbildningar. 

Varje år erbjuder vi ett antal lärlingsplatser åt elever från träteknisk gymnasielinje. På så sätt ger vi en möjlighet för unga att komma in i branschen. Är du intresserad, kontakta vår verkstadschef. FO Snickeri är medlem i Trä- och Möbelföretagen

Kontakta oss

Eive NilssonSnickerichef

Per-Erik PrytzVerkstadschef

Anders LundinFO-akuten

Martin LiptakProjektledare

Bernt FranssonLedstänger

Referens bilder från oss

Exempel på vårt arbete

/

Kammarrättens entréport

I Börshuset där Göteborgs kommunfullmäktige sammanträder har FO Snickeri gjort ett omfattande inredningsarbete med specialbyggda trappor och ledstänger, kundunika möbler – bland annat med svängda sammanträdesbord med mässingsdetaljer. Allt i vacker finish och med hög kvalitet.