Vi är specialiserade på grundförstärkningar av innerstadsbebyggelse för att undvika skador pga sättningar. Ofta anlitas vi som underentreprenör till byggföretag som utför renoveringar i äldre byggnader, men vi utför även uppdrag som general- eller totalentreprenör direkt åt byggherren.

Anställda 11 stVerksamhet schaktning, Grundförstärkning och gjutning i betong

Vi förvaltar Göteborg

I Göteborg med omnejd finns en mängd byggnader där grunden är alltför dålig. Tidens tand eller ändrade markförhållanden med sjunkande grundvattennivå gör att byggnaderna kan få sättningsskador. Vi har specialiserat oss genom en modern och skonsam metod för grundförstärkning.

Vår kostnadseffektiva metod ger en styv och stabil konstruktion:

  • Vi utför schaktning i källare med gräv-/rivningsrobotar
  • utför ny grundläggning med gejderstyrda pålningsmaskiner för optimal precision. Dessa maskiner är utformade för arbeten i trånga utrymmen. Pålningen med vår metod är nästan vibrationsfri vilket gör att arbetet inte påverkar boende eller annan verksamhet i fastigheten.
  • Pålningen sker med effektiva slanka stålrörspålar som slås under bärande delar av byggnaden och gjuts fast.

gjutning vid nybyggnation

I våra projekt är betonggjutningar en stor och viktig del av arbetet. Vi utför därför givetvis även schaktning och rena betongentreprenader utan pålning. Vi arbetar även med andra typer av förstärkningar, bland annat av murverk med foglagning där vi säkerställer att att funktion och estetik bibehålls.

Ny Källare ger vindsvåningar

I många äldre fastigheter finns möjligheten att sänka golvet i den gamla kokskällaren och gjuta nytt betonggolv. På så sätt frigörs ytor på vinden som tidigare huserade förråd och som nu kan omvandlas till lägenheter. Det ger fastigheten ökat värde och betydande intäkter. 

Statens Fastighetsverk har gett uppdraget till FO Grundförstärkningar att förbättra Bohus fästnings säkerhet. Till stor del handlar det om att förstärka murverk och de mycket gamla byggnaderna. Arbetet utförs dels för att bevara fästningen, dels för att öka säkerheten för besökare.

Kulturhistorisk förvaltning

Vi har av flera offentliga institutioner fått förtroendet att underhålla kulturhistoriska byggnader i Göteborg med omnejd. Det har exempelvis handlat om att förstärka murverk för att göra det säkert för besökande turister eller att förstärka mycket gamla grunder inför nödvändiga ombyggnationer.

OM oss

Vi förlitar oss idag på 11 specialiserade medarbetare – en arbetsstyrka som är väl sammansvetsad och känner till de göteborgska förutsättningarna. Vill du vara en del av vårt team finns möjlighet till lärlingsplats. Hör av dig till Peter Carlsen eller Johan Björnsson (se kontaktinfo nedan).

Grundförstärkningar i Göteborg AB är certifierat enligt ISO 9001 sedan 1997 och ISO 14001 år 2010. Miljö- och arbetsmiljöstyrning ingår som viktiga och naturliga delar i vårt ledningssystem. Via vårt ledningssystem säkerställer vi att arbetet utförs med enligt krav från våra kunder. Vi utvecklar ständigt vårt arbetssätt genom att delta i branschens metodutveckling.

Genom vårt nära samarbete med andra bolag inom FO Peterson kan vi erbjuda en komplett lösning til våra kunder.

Kontakta oss

Peter CarlsenVD & Arbetschef

Johan BjörnssonProjektledare

Bildspel

Exempel på vårt arbete

/

I kvarteret Högvakten med Börshuset i centrum fick vi uppdraget att grundförstärka hel kvarteret. Arbetet omfattade bortschaktning av det gamla golvet och gjutning av nya armerade golv vilket gav nytt liv åt byggnaderna. I jobbet ingick även att bistå de arkeologiska utgrävningar genom att i varje steg dokumentera fynd samt gräva provgropar till arkeologerna.

Statens Fastighetsverk har gett uppdraget till FO Grundförstärkningar att förbättra Bohus fästnings säkerhet. Till stor del handlar det om att förstärka murverk och de mycket gamla byggnaderna. Arbetet utförs dels för att bevara fästningen, dels för att öka säkerheten för besökare.

När Göteborgs Stadsbibliotek skulle byggas ut genom att en ny yttre fasad tillfördes byggnaden fick Grundförstärkningar AB uppdraget att utföra betonggjutning av grunden.