På FO Arkitektkontor har vi stor erfarenhet av många olika typer av projekt. Vi arbetar tillsammans – arkitekter och konstruktörer – från vision och skisser genom hela projektet fram till färdiga bygghandlingar.

AnSt 4 stVerksamhet Visualisering, arkitektur, konstruktion, Projekteringsled., kA, Bas-p

Vi hjälper dig som beställare genom hela byggprocessen. FO Arkitektkontor har som en del av FO-koncernen ett nära samarbete med såväl byggnadsverksamheten som kalkylavdelningen.

Kompetens

Vi är ett komplett team inom arkitektur och konstruktion. FO Arkitektkontor har genomfört en lång rad projekt inom ombyggnader, tillbyggnader och nybyggnation vilket gett oss en stor kompetens inom dessa områden. 

Typer av projekt

FO Arkitektkontor har arbetat med ett flertal olika typer av projekt:

  • Kulturhistoriskt skyddade byggnader
  • Hotell och restauranger
  • Bostäder
  • Industri
  • Kontor
  • Vårdbyggnader
  • Terminalbyggnader

Hållbarhet

F O Arkitektkontor arbetar för en hållbar utveckling. Vi ser miljöaspekter som likvärdiga med konstnärliga, funktionella, tekniska och ekonomiska värden. Miljöfrågorna genomsyrar hela vår verksamhet. F O Arkitektkontor är certifierat inom både kvalitet och miljö enligt ISO 9001 och ISO 14001.

Kontakta oss

Tomas KällArkitekt MSA

Thomas AnderssonArkitekt MSA

Peter RaabCivilingenjör

Erik HedborgArkitekt MSA

Bildspel

Exempel på vårt arbete

/

I Kålltorp har FO Arkitektkontor arbetat med ett nybygge av bostadshus/bostadsrättsförening med 50 lägenheter. På bild en visualisering som bland annat visar hur skogsområdets skönhet bevaras genom att låta byggnaderna anpassa sig efter platsen. I projektet finns högt ställda miljökrav med låg energianvändning. Här används exempelvis en trästomme istället för betong för mindre miljöpåverkan.

På Hotell Scandic i Östra Nordstan fick FO Arkitekter uppdraget att ta fram en ny och breddad fasad som numera består av natursten och med utökade glasytor. I projektet ingick även att förverkliga visionsskisser från annan arkitekt för bland annat hotellets restaurang och hotellrum. I samma område har FO Arkitekter genomfört en lång rad projekt, bland annat ritade vi nya butiksytor och invändiga fasader.