Nyproduktion - F O Bygger

F O bygger är vår entreprenadavdelning. Fokus på verksamheten är om- och tillbyggnad åt privata, statliga och kommunala bolag. Genom åren har vi blivit kända för många stora ombyggnadsprojekt, särskilt med kulturhistoriska förtecken, men vi utför all slags byggnation.

Om F O bygger

F O bygger är vår entreprenadavdelning. Fokus på verksamheten är ny-, om- och tillbyggnad åt privata företag, statliga bolag och kommunala bolag. Genom åren har vi blivit kända för många stora ombyggnadsprojekt, särskilt med kulturhistoriska förtecken, men vi utför all slags byggnation.

För att se och lämna intresseanmälan på vår nyproduktion besök vår webbsida www.fobygger.se.

F O Peterson & Söner Byggnads AB    |  Götgatan 10, 411 05 Göteborg, Sweden  |  Tel: 031-724 80 00  Fax: 031-724 80 10