Byggnadsingenjör/arkitekt söks

F O Arkitektkontor söker byggnadsingenjör/arkitekt

Vi söker en byggnadsingenjör/arkitekt helst med 5 års projekteringserfarenhet. Du ska ha vana med att arbeta i Auto-CAD samt Revit.
Frågor besvaras av Tomas Käll, tel. 0739-14 81 10.
Ansökan skickas till tomas.kall@foark.se.

F O Peterson & Söner Byggnads AB    |  Götgatan 10, 411 05 Göteborg, Sweden  |  Tel: 031-724 80 00  Fax: 031-724 80 10